Autotechn - Spawanie aluminium, naprawa naczep i innych części samochodowych

Impregnacja próżniowa metali


IMPREGNACJA PRÓ?NIOWA METALI W LINII MALDANER


linia_t2_t1.jpg


POROWATOŚć - PROBLEM ODLEWNIKÓW

Producenci odlewów z żeliwa szarego, miedzi, aluminium, magnezu, brązu mają często do czynienia z problemem porowatości, która powoduje, że się nie nadają do zastosowania np. jako części silników, miski olejowe, cylindry hamulcowe, obudowy pomp, części filtrów lub zaworów. Porowatość powstaje w pierwszym rzędzie przez to, że przy schładzaniu po odlewaniu kontury zewnętrzne najpierw stygną i przyjmują stałą formę. Podczas dalszego schładzania materiał się kurczy, co powoduje powstawanie porowatości w środku odlanych części. Inne czynniki, jak temepratura krzepnięcia, skład stopu i kształt formy maja dodatkowy wpływ na jakość odlewanych elementów.

NAJLEPSZE ROZWI?ZANIE: IMPREGNACJA PRÓ?NIOWA

Drogich elementów, które są porowate, nie trzeba złomować - dzięki metodzie impregnacji stają się produktami pełnowartościowymi. Koszt impregnacji stanowi tylko ułamek tego, co stanowiło koszt produkcji części do chwili stwierdzenia ich porowatości. Wykonanie w zamian nowych form, odlewanie, obróbka - te czynniki nie eliminują wcale ryzyka ponownego otrzymania nieszczelnych części.
Impregnacja doprowadza więc do racjonalizacji i obiżenia kosztów.

CO TO JEST IMPREGNACJA PRÓ?NIOWA?

Dostarczane do nas detale są starannie umyte i przepakowane do specjalnych koszy, a następnie wysuszone i uszczelnione próżniowo. To gwarantuje dokładne usunięcie powietrza z porów i umożliwia wprasowanie w próżni w miejsca porowate zastosowanej specjalnej żywicy metakrylowej o bardzo niskiej lepkości i uszczelnienie detali.
Po impregnacji detale są myte, płukane w celu usunięcia niepotrzebnych resztek żywicy. ?ywica, która pozostała w materiale jako faktyczny wypełniacz, zostaje poddana w 90°C procesowi utwardzenia.
Nad przebiegiem procesu czuwa komputerowy system sterowania kontrolujący parametry temperatury, czasu, wielkości próżni, ilości wprasowywanego impregnatu, a to gwarantuje, że po wysuszeniu detale są czyste, bez śladów żywicy na powierzchni, w otworach, gwintach i nie ma potrzeby wykonywania operacji czyszczenia gwintów i pasowań po uszczelnieniu.

Detale są gotowe do przekazania służbom logistycznym.

PRZYK?ADY ZASTOSOWANIA IMPREGNACJI PRÓ?NIOWEJ

Istnieje ogromny obszar zastosowania impregnacji, od prostych korpusów z szarego żeliwa poprzez elementy armatury z metali kolorowych albo stali szlachetnej aż po obrobione na gotowo skomplikowane części odlewane ciśnieniowo ze stopów aluminium czy innych metali lekkich. Jeżeli dla danego wyrobu jest wymagany proces galwanizacji porowatych miejsc, należy najpierw wykonać impregnację, dopiero potem obróbkę galwaniczną.
Pozwala to uniknąć częstych problemów z wykwitami lub pęcherzami.

JEŚLI IMPREGNOWAć TO TYLKO W MIKO?OWIE

Linia technologiczna impregnacji próżniowej mieszcząca się w zakładzie w Mikołowie koło Katowic została zakupiona w roku 2004 przy wykorzystaniu dotacji przyznanej przez Unię Europejską w wysokości 25% wartości inwestycji.

Linia do impregnacji odlewów, którą posiadamy jest linią, która w procesie technologicznym wykorzystuje dwustopniowe impregnowanie próżnią suchą i próżnią mokrą. Tylko zastosowanie próżni suchej poniżej 10 mbar (z reguły uzyskujemy 0-2 mbar) gwarantuje dotarcie żywicy w każde porowate miejsce, a tym samym najlepszy efekt impregnacji.
Myśl ta to efekt wieloletniej pracy i doświadczeń niemieckiej firmy Maldaner GmbH, której marka jest uznana na całym świecie, nie wspominając już o wszelkich certyfikatach, dopuszczonych m. in. w Lloyd' Register.
Ponadto mamy wsparcie Pana MARCUSA MALDANERA i jego współpracowników.

POWRÓT
Wygenerowano w sekund: 0.01
465,116 unikalne wizyty