Autotechn - Spawanie aluminium, naprawa naczep i innych części samochodowych

Impregnacja prniowa metali


IMPREGNACJA PR?NIOWA METALI W LINII MALDANER


linia_t2_t1.jpg


POROWATO - PROBLEM ODLEWNIKW

Producenci odleww z eliwa szarego, miedzi, aluminium, magnezu, brzu maj czsto do czynienia z problemem porowatoci, ktra powoduje, e si nie nadaj do zastosowania np. jako czci silnikw, miski olejowe, cylindry hamulcowe, obudowy pomp, czci filtrw lub zaworw. Porowato powstaje w pierwszym rzdzie przez to, e przy schadzaniu po odlewaniu kontury zewntrzne najpierw stygn i przyjmuj sta form. Podczas dalszego schadzania materia si kurczy, co powoduje powstawanie porowatoci w rodku odlanych czci. Inne czynniki, jak temepratura krzepnicia, skad stopu i ksztat formy maja dodatkowy wpyw na jako odlewanych elementw.

NAJLEPSZE ROZWI?ZANIE: IMPREGNACJA PR?NIOWA

Drogich elementw, ktre s porowate, nie trzeba zomowa - dziki metodzie impregnacji staj si produktami penowartociowymi. Koszt impregnacji stanowi tylko uamek tego, co stanowio koszt produkcji czci do chwili stwierdzenia ich porowatoci. Wykonanie w zamian nowych form, odlewanie, obrbka - te czynniki nie eliminuj wcale ryzyka ponownego otrzymania nieszczelnych czci.
Impregnacja doprowadza wic do racjonalizacji i obienia kosztw.

CO TO JEST IMPREGNACJA PR?NIOWA?

Dostarczane do nas detale s starannie umyte i przepakowane do specjalnych koszy, a nastpnie wysuszone i uszczelnione prniowo. To gwarantuje dokadne usunicie powietrza z porw i umoliwia wprasowanie w prni w miejsca porowate zastosowanej specjalnej ywicy metakrylowej o bardzo niskiej lepkoci i uszczelnienie detali.
Po impregnacji detale s myte, pukane w celu usunicia niepotrzebnych resztek ywicy. ?ywica, ktra pozostaa w materiale jako faktyczny wypeniacz, zostaje poddana w 90C procesowi utwardzenia.
Nad przebiegiem procesu czuwa komputerowy system sterowania kontrolujcy parametry temperatury, czasu, wielkoci prni, iloci wprasowywanego impregnatu, a to gwarantuje, e po wysuszeniu detale s czyste, bez ladw ywicy na powierzchni, w otworach, gwintach i nie ma potrzeby wykonywania operacji czyszczenia gwintw i pasowa po uszczelnieniu.

Detale s gotowe do przekazania subom logistycznym.

PRZYK?ADY ZASTOSOWANIA IMPREGNACJI PR?NIOWEJ

Istnieje ogromny obszar zastosowania impregnacji, od prostych korpusw z szarego eliwa poprzez elementy armatury z metali kolorowych albo stali szlachetnej a po obrobione na gotowo skomplikowane czci odlewane cinieniowo ze stopw aluminium czy innych metali lekkich. Jeeli dla danego wyrobu jest wymagany proces galwanizacji porowatych miejsc, naley najpierw wykona impregnacj, dopiero potem obrbk galwaniczn.
Pozwala to unikn czstych problemw z wykwitami lub pcherzami.

JELI IMPREGNOWA TO TYLKO W MIKO?OWIE

Linia technologiczna impregnacji prniowej mieszczca si w zakadzie w Mikoowie koo Katowic zostaa zakupiona w roku 2004 przy wykorzystaniu dotacji przyznanej przez Uni Europejsk w wysokoci 25% wartoci inwestycji.

Linia do impregnacji odleww, ktr posiadamy jest lini, ktra w procesie technologicznym wykorzystuje dwustopniowe impregnowanie prni such i prni mokr. Tylko zastosowanie prni suchej poniej 10 mbar (z reguy uzyskujemy 0-2 mbar) gwarantuje dotarcie ywicy w kade porowate miejsce, a tym samym najlepszy efekt impregnacji.
Myl ta to efekt wieloletniej pracy i dowiadcze niemieckiej firmy Maldaner GmbH, ktrej marka jest uznana na caym wiecie, nie wspominajc ju o wszelkich certyfikatach, dopuszczonych m. in. w Lloyd' Register.
Ponadto mamy wsparcie Pana MARCUSA MALDANERA i jego wsppracownikw.

POWRT
Wygenerowano w sekund: 0.01
541,199 unikalne wizyty